पाठ आणि कंबरदुखीपासून सुटका मिळवण्यासाठी हे 5 योगासने नियमित करा!

शलबासन – पोटावर झोपा आणि तळवे मांड्याखाली ठेवा. हळूहळू पूर्णपणे श्वास घ्या, आपला श्वास रोखून घ्या आणि नंतर आपला उजवा पाय वर करा. आपली हनुवटी किंवा कपाळ जमिनीवर ठेवा. श्वास हळूहळू सोडा.
ट्विस्टेड कोब्रा पोज – पोटावर झोपा आणि तुमचे तळवे खांद्याखाली आणा. तुमचे पाय बाहेरील बोटांपासून दोन फूट जमिनीवर ठेवा. श्वास घ्या आणि तुमचा श्वास रोखून धरा आणि तुमच्या उजव्या खांद्याकडे पाहण्यासाठी तुमची डावी टाच वळवा. श्वास सोडत, समोरच्या बाजूला वळा. काही वेळ आसन स्थितीमध्ये स्थिर राहण्याचा प्रयत्न करा.
भुजंगासन – पोटावर झोपा आणि तुमचे तळवे खांद्याखाली ठेवा. आपले पाय वेगळे ठेवा, पायाची बोटे जमिनीवर ठेवा. श्वास घ्या आणि नंतर आपले डोके, खांदे आणि शरीर 30 अंशांच्या कोनात वर करा. तुमची नाभी खाली ठेवा, तुमचे खांदे रुंद करा आणि तुमचे डोके थोडे वर ठेवा.
सर्पासन – पोटावर झोपा आणि तुमचे तळवे तुमच्या मागे गुंडाळा. श्वास घ्या आणि नंतर तुमचे शरीर तुमच्या नाभीपर्यंत उचला. पाय जमिनीवर ठेवा. पोझ सोडण्यासाठी श्वास सोडा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *